Becherov
Dnes je .   Meniny oslavuje

Dobrovoľný hasičský zbor

Od dávnych časov ľudia využívali oheň pri zabezpečení svojho života. Dokiaľ ho mali pod kontrolou, slúžil im a bol im dobrým pomocníkom, keď sa však dostal spod kontroly ľudí, dokázal byť veľmi nemilosrdným a stal sa ich nepriateľom. Aj v našej a okolitých obciach si ľudia začali uvedomovať, že chrániť sa pred nebezpečím požiaru je možné len spoločnými silami. Preto sa postupne začali združovať a organizovane chrániť pred týmto nebezpečenstvom.
Existencia hasičskej čaty v obci sa spomína v r. 1894, veliteľom ktorej bol miestny učiteľ Ján Katrenič. Organizačne bola čata súčasťou XXXIII. Zborovskej stotiny na čele s Barnabášom Dinešom.
Po vzniku Československej republiky bol dobrovoľný hasičský zbor v obci založený na ustanovujúcom zhromaždení 2. 8. 1924. Za predsedu bol zvolený Teodor Mikuľák, za veliteľa Andrej Žurbej, námestníka veliteľa Andrej Fedorko a pokladníka Fedor Zbihlej. Následne bol 15.9.1926 schválený požiarno-policajný štatút. V 30. rokoch mal DHZ až 110 členov. V r. 1944 22 člennému požiarnemu zboru velil Ján Bilanský, Fedor Porjanda bol tajomníkom. Z požiarnej výzbroje zbor disponoval 1 ručnou štvorkolesovou striekačkou. Požiarna zbrojnica v r. 1951 bola v dosť vyhovujúcom stave. Koncom 60. rokov sa prikročilo k výstavbe novej požiarnej zbrojnice, ktorá bola ukončená v r. 1972 s nákladom 157 tis. Kčs.
Po reorganizácii požiarnej ochrany od r. 1955 sa predsedom stal Jozef Jaroščák, veliteľom Štefan Fedorko, tajomníkom Štefan Varchol a hospodárom Ján Fedorko. Pomerne nízku 10 člennú základňu sa v r. 1963 podarilo rozšíriť na 20 členov. V r. 1977 bola dodaná nová motorová striekačka PPS-12. Požiarny zbor mal tak k dispozícii 2 motorové striekačky. Predsedami PZ boli Ján Bilanský 1944-1954, Demeter Varchol 1961-1964, 1975-1978, Andrej Vadoc 1970-1975, Jozef Šnajder 1978-1982, Ján Varchol a už takmer 20 rokov túto funkciu zastáva Ján Prexta. Veliteľom v r. 1961-1963 a 1965-1968 bol Vasil Banický, v r. 1968-1978 Peter Korba. V nasledujúcich rokoch vo funkcii veliteľa pôsobili Jozef Šnajder, Jozef Fedorko, Andrej Petričko, Ján Varchol, Jozef Rusinko a Jozef Gmiterko. Funkčnosť striekačiek zabezpečovali strojníci Vasil Banický, Michal Brinda, Jozef Fedorko, Ján Juričko a ďalší. Referentmi pre prevenciu boli Ján Porjanda, Ján Juričko, Andrej Petričko, Andrej Vadoc, Jozef Plevka a ďalší. PZ mal v r. 1982 25 členov a v r. 2005 členskú základňu tvorí 44 aktívnych členov z toho 14 žien.
DHZ v Becherove dlhé roky patrí k najlepším hasičským zborom v bardejovskom okrese, čo potvrdzujú vynikajúce výsledky požiarnych družstiev mužov a žien na okresných a regionálnych súťažiach. Požiarne družstvo žien v okresných kolách v r. 1991-1997 a v r. 2000 získalo 1. miesto. Na krajskom kole v r. 1992 obsadilo 3. miesto, v r. 1996 5. miesto a v r. 2001 získalo 1. miesto. V regionálnej súťaži o Šarišský pohár, ktorý sa poriada od r. 1993 si ženské požiarne družstvo počínalo výborne. V r. 1993-1996 a v r. 2000-2001 obsadilo 1. miesto. Najväčší úspech dosiahlo v národnej súťaži 12.8.2001 v Turanoch pri Martine, kde obsadilo vynikajúce 4. miesto. O tento úspech sa zaslúžili Alena Lazoriková, Martina Prextová, Jaroslava Šurkalová, Emília Pagáčová, Anna Juríčková, Silvia Rusinková, Jana Pavličková a Jana Sterančáková . Požiarnemu družstvu velila Jana Vadocová.
Ani požiarne družstvo mužov sa v rôznych súťažiach nedalo zahanbiť. Na okresných kolách v r. 1994, 1996-2005 nenašlo premožiteľa, čím vytvorilo zatiaľ desaťročnú víťaznú šnúru a stalo sa najúspešnejším požiarnym družstvom všetkých čias v bardejovskom okrese. Aj v regionálnej súťaži o Šarišský pohár PD mužov získalo v r. 2001 a 2005 1. miesto, v r. 1995-1999, 2004 druhé miesta a v r. 1994 a 1998 pekné 3. miesta.
Vyznamenania:
K oceneniu práce a obetavosti členov DPO, DHZ pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi a inými živelnými pohromami je vydaný Štatút o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov, podľa ktorého boli udelené vyznamenania.
Výborné výsledky DHZ v rôznych oblastiach boli ocenené okresnými i ústrednými orgánmi. V r. 2004 sa stal DHZ Becherov držiteľom najvyššieho vyznamenania -Čestnej zástavy.
Medailu za mimoriadne zásluhy dostali v roku 2006 Jozef Rusiňko a Ján Prexta.
Medailu za zásluhy dostali Mária Rusiňková v roku 2000 a Anna Juričková i Anna Prextová, obe v roku 2002.
Medailu za príkladnú prácu dostali Darina Šellongová a Eva Mihaľová v roku 1993 a Ľuboš Grivna, Ján Zbihlej a Štefan Fedorko v roku 2002.
V roku 2006 dostali medaily za príkladnú prácu Jozef Gmiterko, Marián Grivna, Jozef Kosár, Ing. Peter Lazorik, Ing. Stanislav Prexta, Ing. Martin Rusiňko, Silvia Rusiňková a Ľubomír Vadoc.
 
Zloženie výboru DHZ v Becherove:
Predseda:Ján Prexta
Veliteľ:Jozef Gmiterko
Preventivár:Ján Zbihlej
Tajomník:Mária Rusiňková
Strojník:Ľuboš Grivna
Pokladník:Ľubomír Vadoc
Člen výboru:Jozef Rusiňko
Revízor:Anna Juričková
Pokladník:Jozef Gmiterko
 Štefan Fedorko

Zloženie súťažného družstva DHZ Becherov:
Veliteľ:Ján Prexta
Strojník:Ľuboš Grivna
Spoj savice:Ján Zbihlej, Jozef Rusiňko
Kôš:Marián Grivna
B-hadica:Radoslav Choma, Jozef Gmiterko
Rozdeľovač:Ľubomír Vadoc
2 x C-hadica:Ing. Stanislav Prexta, Ing. Peter Lazorik
Ľavý prúd:Ing. Martin Rusiňko, Peter Havriš
Pravý prúd:Jozef Kosár, Ing. Štefan Fedorko, Peter Bednarik
 
Naša účasť a umiestnenia v súťažiach v rokoch 1985 - 2008

poradie1.2.3.4.5.
Obvodové kolomuži222
ženy9
Okresné kolomuži1532
ženy82
Šarišský pohármuži3422
ženy51
Krajské kolomuži1112
ženy11
Republikové kolomuži1
ženy1
Pohárová súťažmuži3914532
ženy102
Plameňchlapci3331
dievčatá5111
Dorastencichlapci21
účasť celkom2091223315114

Informácie spracoval: Jozef Rusiňko


Na výročnej členskej schôdzi dňa 26. 12. 2004 preberá predseda DHZ Becherov Ján Prexta z rúk predsedu OV DPO a člena snemu DPO SR Jána Zachardalu najvyššie vyznamenanie – čestnú zástavu DPO SR.
 

Ženy z Becherova dosiahli najlepšie výsledky v histórii okresu Bardejov, keď na celoslovenskom kole PP DHZ dňa 12. 8. 2001 v Turanoch obsadili 4. miesto. Na zábere pred štartom požiarneho útoku na pohárovej súťaži v Zlatom v roku 1991.

Fotogaléria DHZ Becherov
Pozrite si aj videogalériu, kde nájdete zopár videí našich hasičov.

Vytlačiť aktuálnu stránku Hore Vytvoril: Ľ. Fedorko      Optimalizované pre IE 6.0   a   Mozilla Firefox 3.0